r e k l a m a

Apel o budowę węzła i prawoskrętu oraz uruchomienie połączeń kolejowych


Z inicjatywy Zarządu Powiatu w porządku obrad wczorajszej sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego znalazły się dwie intencyjne uchwały - w sprawie konieczności budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 z ul. Męczenników Oświęcimskich i budowy prawoskrętu na ul. Bielskiej oraz wyrażenia poparcia dla inicjatywy społecznej Kolej na Knurów

.

fot Powiat Pszczyński
 fot Powiat Pszczyński

Sesja Rady Powiatu Pszczyńskiego

Droga Krajowa nr 1 na odcinku od Goczałkowic-Zdrokju do wylotu z Pszczyny jest zakorkowana niemal przez cały dzień. Władze powiatu oraz mieszkańcy dużą nadzieję na zmianę tej sytuacji pokładali w zaprojektowanej budowie węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 z ul. Męczenników Oświęcimskich, która miała być realizowana w formie estakady na drodze krajowej i skrzyżowania z ruchem okrężnym poniżej. Projekt był wpisany jako przedsięwzięcie kluczowe w opublikowanym w grudniu 2017 r. przez Ministerstwo Rozwoju „Programie dla Śląska”. W tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że inwestycja, która mogłaby w dużym stopniu odkorkować Pszczynę i DK1, nie będzie realizowana. W tej sprawie odbyły się już spotkania z przedstawicielami GDDKiA, a w porządku obrad środowej sesji Rady Powiatu, z inicjatywy Zarządu Powiatu znalazła się uchwała intencyjna w tej sprawie.

Jako główny powód odstąpienia od budowy bezkolizyjnego węzła GDDKiA podała budowę w naszym regionie alternatywnej drogi S1, wyrażając jednocześnie nadzieję, że po jej wybudowaniu zmniejszy się ruch na DK 1.

- Nie przekonuje nas ta argumentacja. Na odcinku pomiędzy Czechowicami-Dziedzicami a Bielskiem-Białą wzdłuż DK 1 powstało kilka bardzo dużych hal logistycznych, służących obsłudze tranzytowych i lokalnych przewozów towarów. Kilka następnych hal jest w budowie. Przewoźnicy nie przeniosą zatem swoich przewozów na inne drogi. Droga krajowa zmieni kategorię na drogę wojewódzką i będzie dalej intensywnie użytkowana, tyle że przy znacznie mniejszych środkach na jej utrzymanie - podkreśla starosta Barbara Bandoła, a te argumenty znalazły się również w uzasadnieniu przyjętej jednogłośnie uchwały, która zostanie przekazana premierowi, ministrowi infrastruktury, marszałkowi województwa śląskiego, wojewodzie śląskiemu, dyrektorom - GDDKiA oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a także gminom powiatu pszczyńskiego.

W uchwale radni zaapelowali także o budowę prawoskrętu na skrzyżowaniu ul. Bielskiej z DK 1 (w kierunku Bielska-Białej). Powiat wielokrotnie apelował o takie rozwiązanie u przedstawicieli GDDKiA oraz ZDW w Katowicach. Takie działanie upłynniłoby ruch na ulicy, a w konsekwencji wpłynęło także na płynność ruchu w centrum Pszczyny.

„Pszczyna obecnie znajduje się w niechlubnej czołówce miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w kraju do czego w dużej mierze przyczynia się bardzo intensywny ruch kołowy. Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 z ul. Męczenników Oświęcimskich oraz budowa dodatkowego, wydłużonego pasa ruchu na ul. Bielskiej w Pszczynie, umożliwiającego upłynnienie ruchu w kierunku Bielska-Białej na skrzyżowaniu DW 933 (ul. Bielska) z DK 1 zaspokoją oczekiwania znacznej większości mieszkańców Pszczyny i okolicznych gmin oraz wpłyną na ograniczenie emisji spalin w mieście” - czytamy także w uzasadnieniu uchwały.

Podczas środowej sesji radni podjęli także uchwałę ws. wyrażenia poparcia dla inicjatywy społecznej Kolej na Knurów.

Inicjatywa dotyczy uruchomienia bezpośrednich połączeń kolejowych w relacji Bielsko-Biała Główna - Czechowice-Dziedzice - Goczałkowice - Pszczyna - Radostowice - Suszec - Suszec Kopalnia - Suszec Rudziczka - Żory - Szczejkowice - Rybnik Gotartowice - Rybnik Piaski - Rybnik - Leszczyny - Knurów - Przyszowice - Gliwice oraz Bielsko-Biała Główna - Czechowice-Dziedzice - Chybie - Strumień - Warszowice - Baranowice Śląskie - Żory - Rybnik - Leszczyny - Knurów - Przyszowice - Gliwice oraz bezpłatnego przewozu rowerów na odcinku Gliwice/Rybik-Żory-Pszczyna/Chybie/Wisła.

Autorzy tej społecznej inicjatywy zebrali ponad 1400 podpisów poparcia wśród mieszkańców. „4 listopada powiat pszczyński oddał do użytku nowe centrum przesiadkowe, którego podstawowym zadaniem jest zachęcenie mieszkańców do korzystania ze środków komunikacji publicznej, ograniczając w ten sposób korzystanie z własnych samochodów. Doskonale wpisuje się w to inicjatywa Kolej na Knurów, która dąży do umożliwienia mieszkańcom Pszczyny i gmin powiatu pszczyńskiego większej niż dotychczas możliwości dotarcia do niektórych miast regionu. Realizacja inicjatywy Kolej na Knurów zachęci również zwolenników turystyki rowerowej do korzystania z przejazdu koleją do takich miejscowości jak Ustroń czy Wisła. Niekwestionowaną konsekwencją realizacji proponowanych połączeń kolejowych będzie ograniczenie emisji spalin oraz korków w centrach miast” - czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego, która została przyjęta większością głosów, przy 21 głosach „za” i jednym wstrzymującym się.

Uchwała zostanie przekazana marszałkowi województwa śląskiego, Kolejom Śląskim Sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz autorom inicjatywy społecznej Kolej na Knurów.