r e k l a m a

Deklaracja DN-1 online - jak wypełnić?


Posiadacze nieruchomości zobowiązani do złożenia w urzędzie miasta lub gminy deklaracji DN-1 mogą to zrobić na tradycyjnym papierowym druku lub online. Elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych cieszy się obecnie coraz większą popularnością, m.in. ze względu na wyższe niż jeszcze kilka lat temu zaufanie do bezpieczeństwa tej drogi komunikacji. Sprawdź, jak wypełnić deklarację DN-1 online!

2023-04-01 11:06:05 SN 890


deklaracja
 deklaracja

Deklaracja DN-1 online – dostępne możliwości

Wysyłka deklaracji DN-1 online wymaga posiadania np. profilu na ePUAP. Elektroniczna platforma stanowi najszybszy kanał komunikacji z administracją podatkową. Uzupełnianie pól formularza interaktywnego jest rozwiązaniem wygodniejszym niż w przypadku ręcznego wypełniania druku. Kolorem czerwonym podświetlono w nim miejsca, w które należy wprowadzić dane. Cześć wyliczeń zostaje uzupełnionych automatycznie.

Jednak formularz interaktywny deklaracji DN-1 online to nie jedyna opcja dostępna dla posiadaczy nieruchomości. Przyjazne Deklaracje to intuicyjny kreator, który prowadzi podatnika przez proces generowania dokumentu. Zadaje zrozumiałe i proste pytania, udostępnia system podpowiedzi i wskazówek. Automatycznie wylicza należne kwoty i stosuje prawidłowe zaokrąglenia. Tak wypełniona deklaracja DN-1 online daje podatnikowi pewność prawidłowego dopełnienia formalności, a co za tym idzie rzetelnego wyliczenia kwoty podatku od nieruchomości do zapłaty.

Gdzie złożyć deklarację DN-1?

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się formularz interaktywny, Przyjazne Deklaracje czy tradycyjny druk papierowy, deklarację DN-1 złóż do urzędu miasta lub gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość będąca przedmiotem opodatkowania.

Deklarację DN-1 można też wysłać drogą pocztową. To istotna informacja dla podatników, którzy zakupili nieruchomość daleko od aktualnego miejsca zamieszkania, a z różnych przyczyn nie chcą wysyłać dokumentu elektronicznie. Deklaracja DN-1 sporządzona online za pośrednictwem Przyjaznych Deklaracji może też zostać wydrukowana i złożona w tradycyjny sposób.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych

Deklarację DN-1 online lub papierowo składają osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej. Nie dotyczy ona osób fizycznych, które w tych samych okolicznościach składają informację IN-1.

W zależności od rodzaju obiektu budowlanego lub gruntu będącego przedmiotem opodatkowania, do deklaracji DN-1 należy dołączyć jeden z załączników:

ZDN-1 – dla nieruchomości podlegających opodatkowaniu;

ZDN-2 – dla nieruchomości zwolnionych z opodatkowania.

Zwolnienia z opodatkowania w podatku od nieruchomości zostały określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Dodatkowo każda gmina ma prawo do ustalania własnych preferencji w tym zakresie. Zanim więc przystąpisz od wypełniania druku DN-1, sprawdź na stronie internetowej, czy możesz skorzystać z takiej możliwości, lub skontaktuj się telefonicznie z urzędem.

Termin złożenia DN-1

Deklarację DN-1 należy złożyć w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, czyli np. nabycia nieruchomości, przyjęcia jej w posiadanie lub użytkowanie wieczyste. Przy czym osoby prawne muszą składać druk DN-1 każdego roku – do 31 stycznia. Na podstawie tego dokumentu wyliczają należny podatek do zapłaty.