r e k l a m a

DK1: Jedno przejście do likwidacji, inne z sygnalizacją


GDDKiA poinformowała, że przejście dla pieszych przez DK 1 przy skrzyżowaniu z ul. Borowinową zostanie zlikwidowane. W zamian za to ma powstać wzbudzana sygnalizacja na przejściu w okolicy ul. Stawowej.

2021-04-11 05:00:00 GDDKiA 1433


GDDKIA
 GDDKIA

Bezpieczeństwo na goczałkowickim odcinku drogi krajowej nr 1 to temat, który od lat podejmowany jest przez władze gminy Goczałkowice-Zdrój w licznych spotkaniach i rozmowach z zarządcą drogi, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Temat priorytetowy i niezwykle ważny, bo co jakiś czas dochodzi tam do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pojazdów i pieszych.

Jednym z takich niebezpiecznych miejsc jest przejście dla pieszych przez DK 1 w rejonie skrzyżowania z ul. Borowinową (w okolicy komisu samochodowego). Gmina Goczałkowice-Zdrój wielokrotnie wnioskowała o poprawę widoczności na tym przejściu, a docelowo – o budowę bezkolizyjnego przejścia dla pieszych, łączącego dwie części miejscowości. Proponowano wpisanie zadania do Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Kładka miałaby powstać w rejonie południowego skraju lasu Brzezina, w celu połączenia łuku ulicy Solankowej z ul. Uzdrowiskową. Gmina deklarowała wolę współdziałania w zakresie pozyskania terenu na potrzeby proponowanych inwestycji, a także partycypację w kosztach. Wszystko po to, by jak najszybciej podjąć działania, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Pomysł nie spotkał się jednak z akceptacją zarządcy drogi, czyli GDDKiA.

W połowie listopada 2020 roku GDDKiA przeprowadziła pomiary ruchu pieszych na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Borowinową. Obserwowano ruch w ciągu dwóch dni, w godz. 6.00-9.00 oraz 14.00-17.00. W wyniku badań, jednego dnia na przejściu zarejestrowano 4 pieszych, a drugiego – tylko jedną osobę.

„Wobec znikomego natężenia ruchu pieszego na przedmiotowym przejściu dla pieszych oraz biorąc pod uwagę aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego (lokalizacja przejścia na łuku poziomym, ekrany akustyczne, nieprzestrzeganie obowiązującego ograniczenia prędkości 70 km/h) zachodzą przesłanki do jego likwidacji. Zatem informujemy, że w bieżącym roku przedmiotowe przejście zostanie zlikwidowane, planowany termin do końca III kwartału br.” - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednocześnie GDDKiA przychyliła się do innego wniosku składanego przez gminę Goczałkowice-Zdrój, o poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Stawowej. Zarządca DK 1 podaje, że „docelową kompensacją dla likwidowanego przejścia dla pieszych będzie budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z budową dedykowanego oświetlenia i budową dojść w rejonie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DK 1 z ul. Stawową”. To zadanie ma zostać zgłoszone do centrali GDDKiA w ramach Planu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.