r e k l a m a

Gmina Pszczyna: 1 456 218 zł na realizację programu „Maluch+”

2023-09-19 15:07:36 UM Pszczyna 541


fot. UM Pszczyna
 fot. UM Pszczyna

Gmina Pszczyna złożyła wniosek o dofinansowanie utworzenia nowych miejsc opieki dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. W piątek, 15 września w Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji.

W ramach realizacji zadania gmina Pszczyna otrzyma 1 456 218 zł. Umowę podpisali wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz zastępca burmistrza Magdalena Czarnecka.

Filia Żłobka Miejskiego w Pszczynie ma powstać na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Staromiejskiej 41. Pozyskane środki pozwolą zaadoptować pomieszczenia o powierzchni 330 m2. W nowej lokalizacji powstanie 36 miejsc opieki dla dzieci.

Przewidywane etapy prac:

2023 rok

1.Analiza rozwiązań prawnych i technicznych związanych z adaptacją pomieszczeń do potrzeb dzieci żłobkowych

2024 rok

Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę
Przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych - zgodnie ustawą PZP
Roboty budowlane: adaptacja pomieszczeń do potrzeb dzieci w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, szatni, itp.
Zakup i montaż wyposażenia (zakupiony ze środków własnych)
2025 rok

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2024 r. (m.in. budowa dźwigu zewnętrznego)
Montaż urządzeń (m.in. CO, CWU, itp.)
Zakup i montaż wyposażenia (meble, zabawki, itp.)
Plac zabaw - zakup i montaż
Zagospodarowanie terenu - dostosowanie otoczenia do wymogów zgodnie z przepisami prawa budowlanego
Zakup i montaż wyposażenia (zakupiony ze środków własnych)

Podpisanie umowy "Maluch+"