r e k l a m a

Gmina Pszczyna: 95 tys. zł do podziału. Decydujący głos w rękach uczniów!

2023-03-08 09:58:14 UM Pszczyna 558


fot. UM Pszczyna
 fot. UM Pszczyna

W naszej gminie startuje Pszczyński Szkolny Budżet Obywatelski. To uczniowie zadecydują, w jaki sposób rozdysponować 95 tysięcy złotych! Swoje propozycje będą mogli zgłaszać w marcu. Pieniądze mogą być przeznaczone między innymi na rozwój uczniowskich pasji i zainteresowań, zwiększenie aktywności czy aranżację szkolnej przestrzeni.

- Projekt Pszczyńskiego Szkolnego Budżetu Obywatelskiego wprowadzamy pilotażowo. To ciekawe narzędzie przygotowujące uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W tym przypadku każda osoba bądź grupa uczniów może wyjść z własną inicjatywą i zgłosić swój pomysł. Ważne, aby odpowiedzieć na potrzeby szkolnego środowiska - mówi burmistrz Dariusz Skrobol, który podkreśla, że propozycja powstała po to, żeby uczyć poznawania i zrozumienia postaw partycypacji społecznej.

W pierwszych dniach marca w dziewiętnastu placówkach oświatowych (18 szkół podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych oraz III Liceum Ogólnokształcące) odbywały się specjalne zajęcia edukacyjne, podczas których omówiono procedury związane z przeprowadzeniem projektu. Czas na zgłaszanie swoich propozycji uczniowie mają do 29 marca. W połowie kwietnia w każdej szkole komisje dokonają ocen i sprawdzą projekty od strony formalnej. W dniach od 17 do 21 kwietnia przeprowadzone zostaną głosowania. Zwycięskie projekty będą realizowane od maja do sierpnia.

Na realizację projektów każda ze szkół może otrzymać maksymalnie 5000 zł. Minimalna wartość jednego projektu to 2500 zł. Do oceny projektów dyrektorzy szkół powołają szkolne komisje składające się m.in. z przedstawicieli samorządu uczniowskiego, opiekuna samorządu lub innego nauczyciela, a także przedstawiciela rady rodziców.

Przewodniczącym szkolnej komisji jest dyrektor. W pracach komisji może także uczestniczyć powołany przez Wydział Oświaty koordynator PSBO.

Wszelkie informacje dotyczące procedur związanych z realizacją Pszczyńskiego Szkolnego Budżetu Obywatelskiego znajdują się u dyrektorów szkół. Szczegółowe zasady reguluje natomiast Zarządzenie Burmistrza Pszczyny.

Harmonogram działań:

przeprowadzenie w szkołach zajęć edukacyjnych dotyczących Programu - do dnia 8 marca 2023 r.
zgłaszanie przez uczniów Projektów w danej Szkole - od 9 marca do 29 marca 2023 r.,
ocena Projektów przez Szkolną Komisję - od 30 marca do 14 kwietnia br.,
głosowanie w szkolne - od 17 do 21 kwietnia 2023 r.,
przekazanie do Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie przez dyrektorów szkół list zwycięskich Projektów - do 28 kwietnia 2023 r.,
realizacja zwycięskich Projektów od 8 maja do 31 sierpnia 2023 r.