r e k l a m a

Gmina Pszczyna sfinansuje program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego

2023-09-21 21:50:44 UM Pszczyna 336


fot. UM Pszczyna
 fot. UM Pszczyna

Ponad 337 tys. zł przekaże gmina Pszczyna do Szpitala Joannitas na sfinansowanie programu wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Gminy Pszczyna. Projekt będzie realizowany do końca 2027 roku. Pierwsi pacjenci przejdą badania jeszcze w tym roku.

O szczegółach projektu rozmawiali burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz Katarzyna Michalik, prezes zarządu Szpitala Joannitas. W spotkaniu uczestniczyli również zastępca burmistrza Magdalena Czarnecka, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Zofia Masny-Klimczak, a także kierownik poradni Bogusława Gamrot.

- Naszym celem jest zwiększenie skuteczności wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Gminy Pszczyna poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz wykonywanie badań przesiewowych w grupach docelowych - informuje burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Program jest skierowany do mieszkańców Gminy Pszczyna bez objawów potencjalnie mogących wskazywać na nowotwór jelita grubego, u których w ciągu ostatnich 10 lat nie wykonywano badania kolonoskopowego. Najliczniejszą grupę będą stanowiły osoby w wieku 50-75 lat. Wśród mieszkańców z młodszych grup wiekowych w Programie udział będą mogły wziąć osoby w wieku 25-49 lat pochodzące z rodziny HNPCC (występujący w rodzinie zespół Lyncha tj. dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością) lub FAP (rodzinna polipowatość gruczolakowatą), posiadające potwierdzenie tego faktu z poradni genetycznej, a także osoby w wieku 40-49 lat posiadające w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) chorującego na raka jelita grubego.