r e k l a m a

Kominiarze przeprowadzają inwentaryzację urządzeń grzewczych


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje o prowadzonej inwentaryzacji urządzeń grzewczych

2020-02-05 05:00:00 Urząd Marszałkowski w Katowicach 330


Kominiarze przeprowadzą kontrole
 Kominiarze przeprowadzą kontrole

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje o prowadzonej inwentaryzacji urządzeń grzewczych. Inwentaryzację prowadzić będą członkowie stowarzyszeń kominiarskich. We wrześniu 2019 r. w Rybniku zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej między województwem śląskim, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy w celu realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie śląskim.

We wrześniu 2019 r. w Rybniku zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej między województwem śląskim, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy w celu realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie śląskim.

W ramach zawartego porozumienia, członkowie stowarzyszeń kominiarskich w trakcie prowadzonych przeglądów kominiarskich przeprowadzają inwentaryzację urządzeń grzewczych. Inwentaryzacja pozwoli m.in. na pozyskanie szczegółowych informacji na temat rodzaju i ilości instalacji służących do ogrzewania budynków, a analiza zebranych danych posłuży do poprawy jakości środowiska, zwłaszcza w zakresie powietrza.

Inwentaryzacja odbywa się metodą wywiadu bezpośredniego poprzez wypełnienie Formularza Inwentaryzacji urządzeń grzewczych o mocy poniżej 1 MW w województwie śląskim. Kominiarze powinni posiadać identyfikator umieszczony w widocznym miejscu oraz kserokopię zawartego porozumienia o współpracy partnerskiej.

Ponadto można sprawdzić, czy kominiarze posiadają certyfikaty i uprawnienia oraz czy są związani członkostwem z organizacją kominiarską, potwierdzającą ich pełnomocnictwa i kompetencje do realizacji zadania.