r e k l a m a

Koronawirus: 201 osób w kwarantannie domowej


Pszczyńska policja kontroluje 156 adresów na terenie powiatu pszczyńskiego, pod którymi przebywa 201 osób objętych kwarantanną domową

2020-04-02 09:33:00 Epszczyna 1470


Policja
 Policja


Pszczyńska policja kontroluje 156 adresów na terenie powiatu pszczyńskiego, pod którymi przebywa 201 osób objętych kwarantanną domową (stan na 2 kwietnia, godz. 8.00).

KWARANTANNA

Przypominamy, że kwarantanna dotyczy osób zdrowych, o których wiadomo, że miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Obowiązkową kwarantanną objęte są także osoby wracające z zagranicy. Od 1 kwietnia kwarantanna została rozszerzona podlegają niej także bliscy, mieszkający z osobą objętą kwarantanną.


Taka osoba przez dwa tygodnie (liczone od chwili ostatniego kontaktu z zakażonym lub dnia powrotu z zagranicy) ma całkowity zakaz wychodzenia z domu - nawet gdy czuje się dobrze i nie przejawia żadnych objawów choroby. Dotyczy to również wizyt u lekarza, wyjść do sklepu, spacerów w psem. U osoby odbywającej kwarantannę zakazane są również odwiedziny.

Gdy taka osoba poczuje się gorzej, szczególnie jeśli pojawi się gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, powinna natychmiast zawiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego szpitala.