r e k l a m a

Piotr Sidzina został II zastępcą burmistrza Pszczyny


Piotr Sidzina od poniedziałku, 8 lutego jest II zastępcą burmistrza Pszczyny.

2021-02-09 13:01:08 Miasto Pszczyna 1389


Piotr Sidzina
 Piotr Sidzina

Piotr Sidzina ma 49 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Od stycznia 2016 roku do 4 lutego 2021 roku pełnił funkcję komendanta powiatowego policji w Pszczynie. Wcześniej podobne stanowiska piastował w Jaworznie i Kobiernicach.

- Pan Piotr Sidzina pracując na stanowisku komendanta policji w Pszczynie przez ostatnie pięć lat poznał specyfikę naszej gminy. To ogromny potencjał, który procentuje we współpracy z lokalną społecznością. Przed nami wiele dużych przedsięwzięć, a koordynacją części z nich zajmie się II zastępca - mówi burmistrz Dariusz Skrobol.

W Urzędzie Miejskim nowy zastępca burmistrza Pszczyny będzie koordynował prace Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Ochrony Środowiska, Straży Miejskiej, Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Będzie także nadzorował działalność: Administracji Zasobów Komunalnych, Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu oraz Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego.

- Przed Pszczyną liczne zadania, wyzwania i duże perspektywy. Pracę dla gminy tratuję jako formę kontynuacji swojej dotychczasowej służby na szerszej płaszczyźnie. Mam świadomość zakresu obowiązków samorządu. Służę swoją wiedzą i doświadczeniem. Liczę na dobrą współpracę z burmistrzem, radnymi i pracownikami samorządowymi. Dołożę wszelkich starań, aby jako zastępca burmistrza realizować dobre rozwiązania na rzecz mieszkańców - zapowiada Piotr Sidzina.