r e k l a m a

Powstanie Kanał Śląski?


Szlak planowanego Kanału Śląskiego ma prowadzić m.in. przez powiat pszczyński. Trasa i prace są w fazie koncepcji, ale przedstawiciele ministerstwa zapewniają, że plany są realne i możliwe do zrealizowania w najbliższych kilkunastu latach.

fot. Starostwo Powiatowe w Pszczynie
 fot. Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Spotkanie ws. budowy Kanału Śląskiego

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej tworzy strategię użeglownienia polskich rzek. Kluczowym punktem tego programu ma być budowa Kanału Śląskiego, łączącego Górną Odrę z Górną Wisłą. Właśnie w tej sprawie włodarze powiatu pszczyńskiego, a także m.in. gminy Kobiór spotkali się z przedstawicielami ministerstwa.

Podczas spotkania w starostwie eksperci z ministerstwa przedstawili koncepcję oraz warianty przebiegu Kanału Śląskiego. Przekonywali, że droga wodna, łącząca górną Odrę z górną Wisłą i przystosowanie tych rzek do celów żeglugi może rozwiązać transportowe problemy Śląska, a drogą wodną będą mogły być transportowane miliony ton towarów. Przedstawiciele ministerstwa podkreślali także, że inne korzyści, jakie przyniesie ta inwestycja, to zrównoważona gospodarka wodna, ograniczenie zagrożeń powodziowych oraz rozwój turystyki.

O budowie Kanału Śląskiego mówi się od dziesiątek lat. Trwają analizy zapotrzebowania na wodę tego przedsięwzięcia. W 2021 r. ma być gotowa ostateczna wersja Programu Odrzańskiej Drogi Wodnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Kanał Śląski o długości ok. 90 km miałby połączyć Wisłę z Odrą, przebiegając w rejonach Kuźni Raciborskiej, Rybnika, Żor, Tychów i Bierunia. Przez powiat pszczyński ma przebiegać na granicy lasów kobiórskich, w rejonie Jeziora Paprocańskiego. Jaka będzie ostatecznie trasa kanału, jeszcze nie wiadomo. Część samorządów domaga się zmian w planowanej trasie przebiegu kanału.

- Projekt jest dalekosiężny, wymaga wielu uzgodnień. Problem transportu towarów jest olbrzymi i trzeba myśleć przyszłościowo. Trzeba również myśleć o przyszłości Śląska i dać mu możliwość przeobrażenia. Ministerstwo zapowiedziało szerokie konsultacje tego projektu z samorządami, na pewno będziemy brać w nich udział - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Według danych GUS w Polsce wodnymi drogami śródlądowymi przewozi się ok. 7 mln ton towarów rocznie, co stanowi tylko 0,7% całego transportu. Unijne plany klimatyczne zakładają, że do 2030 r. 30% ładunków jeżdżących po drogach trafi do innych środków transportu.