r e k l a m a

Przebudowa ul. Jedności w Studzionce zakończona


Inwestycja wpłynie na poprawę płynności ruchu, a przede wszystkim bezpieczeństwa użytkowników – kierowców, pieszych i rowerzystów - informuje Barbara Bandoła, Starosta Powiatu Pszczyńskiego

2023-09-15 09:32:00 FB Barbara Bandoła 431


fot. FB Barbara Bandoła
 fot. FB Barbara Bandoła


- Inwestycja polegała na przebudowie nawierzchni jezdni na odcinku 1,7 km, budowie chodników i ścieżki rowerowej. Przebudowane zostało odwodnienie, sieć energetyczna, zjazdy do posesji, wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe. Inwestycja wpłynie na poprawę płynności ruchu, a przede wszystkim bezpieczeństwa użytkowników – kierowców, pieszych i rowerzystów - informuje Barbara Bandoła, Starosta Powiatu Pszczyńskiego

- Wspólnie z wykonawcą, nadzorującym inwestycję Powiatowym Zarządem Dróg w Pszczynie, przedstawicielami gminy i sołectwa zobaczyliśmy ostateczne efekty wykonanych prac i podpisaliśmy odbiór końcowy robót. Na zadanie, które zamknęło się kwotą ponad 6,5 mln zł, Powiat Pszczyński pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg w wysokości 2,5 mln zł. Wkład własny sfinansował Powiat Pszczyński (2,4 mln zł) i Gmina Pszczyna (1,6 mln zł). Dziękuję burmistrzowi i radnym za zaangażowanie gminnych środków, a sołtysowi Studzionki za świetną współpracę i bieżące przekazywanie mieszkańcom informacji o kolejnych etapach robót Przebudowa ulicy Jedności to kontynuacja inwestycji, którą Powiat Pszczyński zrealizował w 2019 roku, kiedy to została przebudowana ul. Pawia w Wiśle Małej na odcinku 2,5 km. Właśnie oddaliśmy do użytku dalszy etap tamtego zadania. W ramach tych dwóch inwestycji przebudowaliśmy drogę o długości 4,2 km od DW 939 w Wiśle Małej aż do skrzyżowania z ul. Jordana w Studzionce. Bezpiecznej jazdy! - dodaje Starosta