r e k l a m a

Pszczyna walczy o czyste powietrze


Stawiamy kolejny ważny krok w stronę poprawy jakości powietrza w regionie - mówił marszałek Jakub Chełstowski.

2021-04-16 11:33:57 slaskie.pl 1163


fot. Tomasz Żak / UMWSW
 fot. Tomasz Żak / UMWSW

W konferencji uczestniczyli m.in. minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski oraz burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

„Program Czyste Powietrze jest fundamentem, na bazie którego będziemy tworzyć rozwiązania dla gmin, które mają największy problem z jakością powietrza. To wyzwanie dla całego województwa śląskiego. Ten pilotażowy projekt czyni program jeszcze bardziej skutecznym dzięki rozszerzeniu wsparcia na budynki wielolokalowe i dzięki synergii działań między stroną rządową i samorządami. Chcemy uczynić z tego programu koło zamachowe walki o czyste powietrze” – przekonywał minister Michał Kurtyka.

Tematem konferencji była prezentacja pilotażowego programu dotyczącego poprawy jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych (od 3 do 20 lokali). Program ma być uzupełnieniem działań realizowanych w ramach rządowego programu Czyste Powietrze.

W województwie śląskim pilotaż realizowany będzie w gminie Pszczyna.

„Stawiamy kolejny ważny krok w stronę poprawy jakości powietrza w regionie. To efekt udanej współpracy strony rządowej i samorządowej. Chcemy być regionem ekologicznym, co znalazło odzwierciedlenie w przyjętej przez Sejmik Strategii Rozwoju Województwa „Śląskie 2030 – Zielone Śląskie”, a jednym z największych wyzwań jest właśnie poprawa jakości powietrza. Wierzę, że w nowej perspektywie unijnej środków na działania związane z ekologią będzie jeszcze więcej i wspólnie poradzimy sobie z tym problemem” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Program przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych i spółdzielni mieszkaniowych. Na ten cel przeznaczonych zostanie 6 mln zł w formie dotacji. Nabór wniosków, w trybie ciągłym, rozpocznie się 16 kwietnia 2021 roku. Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.