r e k l a m a

Są środki na przebudowę drogi w Kobiórze


Powiat pszczyński otrzyma niemal 4,2 mln zł na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze. - To o prawie 600 tys. zł więcej, niż wnioskowaliśmy - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

2020-02-06 22:37:52 Starostwo Powiatowe w Pszczynie 1487


Kobiór. ulica Rodzinna. Starostwo Powiatowe w Pszczynie
 Kobiór. ulica Rodzinna. Starostwo Powiatowe w Pszczynie

O środki zewnętrzne na przebudowę drogi powiat pszczyński starał się od kilku lat. W 2018 r. pojawiła się szansa, by pozyskać pieniądze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wniosek o dofinansowanie został złożony w marcu 2019 roku, a powiat zabiegał o przyznanie ponad 3,6 mln zł.

Decyzja zapadła w styczniu

Końcem stycznia br. zapadła decyzja, że dofinansowanie unijne dla przebudowy ul. Rodzinnej w Kobiórze wyniesie niemal 3,2 mln zł, jednak zostanie zwiększone środkami z budżetu państwa w wysokości ponad 1 mln zł. Łącznie na przebudowę drogi powiat otrzyma niemal 4,2 mln zł.

Wyczekiwany odcinek

- To bardzo oczekiwana przez mieszkańców Kobióra inwestycja, której całkowity koszt jest szacowany na 6 mln zł. Reszta pieniędzy pochodzić będzie z budżetu powiatu pszczyńskiego oraz gminy Kobiór. Do przebudowy możemy przystąpić dzięki dużej skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji, następnie wyłonimy wykonawcę zadania - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

2-kilometrowy odcinek drogi

Droga zostanie przebudowana na niemal 2-kilometrowym odcinku od parkingu cmentarnego do DK nr 1. Wyłoniony w przetargu wykonawca przebuduje konstrukcję jezdni, poszerzy ją - szczególnie na łukach, wykonana nową nawierzchnię, przebuduje trzy wloty dróg gminnych, zjazdy oraz zatokę autobusową. Inwestycja polegać będzie także na przebudowie i budowie chodnika na długości ponad 1,3 km, odwodnienia oraz wykonaniu włączenia ul. Rodzinnej do DK1.