r e k l a m a

Szpital Pszczyna. Ważna uchwała pszczyńskiej Rady Miejskiej ws. szpitala


Rada Miejska w Pszczynie wyraziła zgodę na przystąpienie gminy Pszczyna do powiatowej spółki prowadzącej pszczyński szpital

2021-04-22 22:00:20 Powiat Pszczyński 1384


Powiat Pszczyński
 Powiat Pszczyński

Rada Miejska w Pszczynie wyraziła zgodę na przystąpienie gminy Pszczyna do powiatowej spółki prowadzącej pszczyński szpital. Uchwała prowadzi do zwieńczenia wielomiesięcznych starań i otwiera drogę do objęcia przez gminę udziałów w spółce Centrum Przedsiębiorczości. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy o współpracy w tym zakresie.

- Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie, dlatego dziękuję, że Rada Miejska w Pszczynie przywiązuje do spraw ochrony zdrowia właściwą wagę. Panu burmistrzowi dziękuję za konsekwencję w tej sprawie. Polska po 1989 roku zmieniła się szczególnie dzięki reformie samorządowej. Wierzę, że połączenie sił samorządów dla rozwoju pszczyńskiego szpitala przyniesie korzyści naszym mieszkańcom - mówiła podczas sesji Rady Miejskiej w Pszczynie Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Wcześniej radni większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Pszczyna do spółki Centrum Przedsiębiorczości.

Za przyjęcie uchwały dziękował także dyrektor szpitala, Marcin Leśniewski.

Przystąpienie gminy Pszczyna do spółki pozwoli na bieżące wspieranie szpitala.