r e k l a m a

Wspólne patrole policjantów i sokistów


Wsparcie działań SOK i włączenie się policjantów do udziału w 18 już edycji akcji „ 24- Blue RAD” będzie stanowić część zadań dla mundurowych pełniących służbę w terenie.

fot
 fot

Wsparcie działań SOK i włączenie się policjantów do udziału w 18 już edycji akcji „ 24- Blue RAD” będzie stanowić część zadań dla mundurowych pełniących służbę w terenie. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach międzynarodowej organizacji państw członkowskich UE- RAILPOL. Wspólne patrole sokistów i policjantów zaplanowano w związku z przygotowanymi działaniami zakładającymi eliminację przestępczości na obszarach kolejowych.
Działania zaplanowano na dwa dni, 13 i 14 listopada. Mają one na celu kontrolę osób przemieszczających się na obszarze kolejowym, sprawdzanie ich tożsamości i legalności pobytu, kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym oraz przeciwdziałanie niszczeniu mienia i kradzieży infrastruktury kolejowej.

W trakcie ich realizacji, m.in. policjanci z Pszczyny i funkcjonariusze SOK-u z posterunku w Czechowicach Dziedzicach, podczas wspólnych patroli będą zwracać szczególną uwagę na ewentualne próby dewastacji, wandalizmu, nanoszenia na elewacje budynków kolejowych tzw. graffiti, zniszczenia lub włamania do wagonów kolejowych, antyspołeczne zachowania, takie jak na przykład akty agresji, kradzieże na szkodę podróżnych, kradzieże elementów infrastruktury, głównie metali kolorowych, nielegalnej migracji, zażywania narkotyków, spożywania alkoholu i inne wykroczenia lub przestępstwa mogące wystąpić na tego typu obszarze.

Wspólne patrole różnych służb nie należą do rzadkości. Mają one służyć wymianie doświadczeń i wzajemnym wsparciu podczas ewentualnych interwencji. To, gdzie znajdują się najbardziej ustronne miejsca, gdzie mogą ukrywać się przestępcy lub osoby poszukiwane, jak odróżnić pozbawione już otuliny okablowanie i wreszcie,  jak poruszać się bezpiecznie w rejonie torów wiedzą bowiem najlepiej funkcjonariusze straży ochrony kolei. Tą wiedzą chętnie dzielą się z policjantami, opisując najczęstsze zagrożenia, rodzaje kradzionych sprzętów i sposoby działania sprawców. Taka wymiana spostrzeżeń stanowi później bogatą bazę informacji i wyjściową do planowania kolejnych wspólnych akcji służb mundurowych.