r e k l a m a

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdów załatwisz przez internet


Zbycie lub nabycie zgłaszają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu

2020-01-22 10:38:02 SN 1974


zgłoszenie przez internet
 zgłoszenie przez internet

Informujemy o możliwości składania zawiadomień dotyczących zbycia lub nabycia pojazdu na stronie gov.pl. Warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP. Do zgłoszenia należy także załączyć kopię lub czytelną fotografię umowy kupna-sprzedaży.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenia należy dokonań w terminie do 30 dni kalendarzowych od zbycia pojazdu, czyli na przykład podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu.

Zbycie lub nabycie zgłaszają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu. Osoba, która tego nie zrobi – może zapłacić karę w wysokości od 200 do 1000 złotych.

Link do strony : https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne