r e k l a m a

ZUS ostrzega przed oszustami


ZUS: Przestrzegamy przed oszustami, którzy podają się za pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i proponują załatwienie formalności związanych z 14. emeryturą.

2022-08-19 11:42:22 Artykuł Partnera 1011


ZUS
 ZUS

- Przestrzegamy przed oszustami, którzy podają się za pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i proponują załatwienie formalności związanych z 14. emeryturą. Czternastkę będziemy wypłacać bez wniosku, nie trzeba składać do ZUS żadnego pisma – informuje ZUS.

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystosował apel o rozwagę i czujność przed oszustami, którzy podają się za pracowników ZUS i próbują wyłudzić gotówkę lub dane z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego. Pretekstem do nieuczciwych praktyk może być zbliżający się termin wypłaty 14. emerytury.

Wypłata dodatkowego świadczenia rozpocznie się 25 sierpnia i nie trzeba w związku z tym składać żadnych pism, formularzy czy wniosków. Terminy wypłat czternastki to 25 sierpnia, a następnie 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

- Pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów, rencistów i innych osób w domach i nie proponują płatnych usług. Nie pobieramy również żadnych opłat i nie żądamy żadnych gratyfikacji finansowych – podkreśla ubezpieczyciel.

Niestety ciągle się zdarza, że osoby podszywające się pod pracowników ZUS proponują szybkie załatwienie formalności. Oferta pomocy w wypełnieniu wniosku, żądanie danych osobowych lub bankowych powinny być sygnałem ostrzegawczym. Jeśli tożsamość takiej osoby budzi wątpliwości, to najlepiej powiadomić o tym policję i najbliższą placówkę ZUS.

Warto przypomnieć, że prawo do dodatkowego świadczenia mają emeryci i renciści, którym te świadczenia przysługują na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty. Czternastka będzie zwolniona z podatku dochodowego, a wyniesie na rękę 1.217,98 zł.

Na czternastki w pełnej wysokości mogą liczyć osoby, które pobierają emerytury lub renty do 2.900 zł brutto. W przypadku osób, które mają przyznane świadczenia w wysokości między 2.900 zł brutto a 4.188,44 zł brutto, czternasta emerytura będzie zmniejszana na zasadzie złotówka za złotówkę. Stąd minimalna wartość dodatkowego świadczenia wyniesie 50 zł.

W tym roku czternastki trafią do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym do 8,1 mln osób, które co miesiąc otrzymują świadczenia z ZUS.